Alternative content

Get Adobe Flash player

Уведомление за инвестиционно предложение 10.12.2019г.

Уведомяваме Ви, че „Парк Индустрия-София Изток“ АД, ЕИК 175058901 има следното инвестиционно предложение: изграждане на обект „Логистичен център в УПИ ХХVІІ – За ПСДОДО в кв. 80 по КРП на с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област“.

Свали пълният документ.