Alternative content

Get Adobe Flash player

Уведомление за инвестиционно предложение 07.02.2024г.

Уведомяваме Ви, че „Парк Индустрия-София Изток"АД, ЕИК 175058901 има следното инвестиционно предложение: изграждане на обект „ Логистичен център" в УПИ (имот с идентификатор 52012.200.5 по КККР) в кв. 80 по КРП на с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област".

Свали пълният документ.